FAQ

Częste pytania i odpowiedzi

Zgłoszenie reklamacyjne:

Klient zgłasza urządzenie do reklamacji poprzez dodanie reklamacji w swoim panelu użytkownika. W zgłoszeniu serwisowym klient powinien jak najdokładniej opisać usterkę oraz oczekiwania co do naprawy. Należy również podać numer faktury lub numer innego dokumentu zakupu. Klient otrzymuje indywidualny numer zgłoszeniowy, który służy do późniejszego kontaktu z serwisem. Klient może tylko i wyłącznie przesłać urządzenie do serwisu po otrzymaniu statusu „Akceptacji wysyłki”. Status zgłoszenia można sprawdzić w panelu użytkownika. Bezpodstawne oddanie sprawnego urządzenia do sprawdzenia - koszt 50 zł.

Przyjmowanie urządzenia do serwisu:

Urządzenie do serwisu dostarcza klient na własny koszt lub osobiście. W przypadku wysyłki na opakowaniu należy umieścić numer zgłoszenia reklamacyjnego. Klient, który wysyła do nas urządzenie przyjmuje warunki naprawy oraz potwierdza, że urządzenie jest jego własnością lub jest osobą upoważnioną do dysponowania nim. W przypadku napraw gwarancyjnych dostarczone urządzenie powinnno być kompletne i posiadać fabryczne opakowanie. Dodatkowo powinno być zaopatrzone w oryginalną gwarancję producenta jeżeli takowa była wydana oraz w dowód zakupu.

Naprawa:

Naprawa powinna być wykonana w jak najszybszym terminie. Wyjątkiem są naprawy, gdzie niezbędne jest oczekiwanie na części zamienne.

Koszty naprawy:

Jeżeli naprawa wykonywana jest w ramach gwarancji klient nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku naprawy pogwarancyjnej wycena naprawy wykonywana jest przez naszego serwisanta i indywidualnie ustalana z klientem. Jeżeli klient nie chce naprawiać urządzenia tylko chce poznać diagnozę usterki musi to jednoznacznie zgłosić przy wysyłce urządzenia do serwisu (w ramach gwarancji diagnoza jest bezpłatna, w przypadku braku gwarancji pobierana jest opłata zgodna z obowiązującym cennikiem).

Odbiór urządzenia z naprawy:

Naprawione urządzenie wysyłane jest za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez klienta. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy. Klientowi przysługuje 30 dniowa gwarancja na naprawione urządzenie (dotyczy napraw pogwarancyjnych) oraz pełna 12 miesięczna gwarancja (jeżeli nie jest inna) na nowe części użyte do naprawy.

Kontakt klient – serwis:

Po przyjęciu urządzenia na serwis klient otrzymuje indywidualny numer naprawy, na który powinien powoływać się podczas kontaktu z serwisem. Po zgłoszeniu naprawy status zgłoszenia można sprawdzić w panelu użytkownika po uprzednim zalogowaniu się. W panelu użytkownika można również dopisać dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia.